3 việc phải làm trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

Phát triển và duy trì một lối sống lành mạnh có ảnh hưởng lâu dài đến tài chính của bạn. Nếu bạn ít có rủi ro sẽ bị bệnh thì phí bảo hiểm nhân thọ bạn phải trả mỗi tháng … Đọc tiếp

Trách nhiệm của người được bảo hiểm và thủ tục trả tiền bảo hiểm

Người được bảo hiểm cần kê khai trung thực, đầy đủ các khoản mục quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm. 1. Trách nhiệm của người được bảo hiểm. Kê khai trung thực, đầy … Đọc tiếp

Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là công cụ bảo vệ tài chính cho gia đình: bù đắp các rủi ro tài chính đối với người trụ cột bị rủi ro bất ngờ, duy trì mức sống cho gia đình và chuẩn … Đọc tiếp

4 lưu ý khi mua bảo hiểm nhân thọ

Tìm hiểu kỹ loại sản phẩm, điều kiện hợp đồng, dự tính được rủi ro không đóng được phí, không nên phó mặc cho tư vấn viên của công ty bảo hiểm, tìm hiểu kỹ các điều khoản hoàn lại … Đọc tiếp

1 6 7 8 9