Giá trị của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có bị ảnh hưởng bởi lạm phát không?

Khi đồng tiền bị trượt giá do lạm phát thì đều ảnh hưởng đến các kênh đầu tư tài chính và ít nhiều bảo hiểm nhân thọ cũng không tránh khỏi, vậy có những cách nào để khách hàng tham … Đọc tiếp